Ikov

Fallen Elite Ironman Hiscores

The hiscores are currently still under construction and are subject to change.
Rank Player Level XP
1 Elite Gnars 2,496 998,213,391
2 Elite Artz 2,496 946,402,054
3 Edward 2,496 750,544,481
4 Bunghole 2,496 742,660,424
5 Frederik 2,496 642,090,082
6 Zalderion 2,495 818,178,444
7 Jamboi 2,448 658,515,098
8 91kilos 2,435 796,099,947
9 Elite Zurk 2,434 506,957,075
10 Elite Zeus 2,412 454,709,061
11 Eim Fm 2,397 350,798,773
12 Elite Mijo 2,395 409,551,624
13 Tyntsy 2,381 674,347,595
14 Eim Gri 2,380 417,847,830
15 Skys 2,371 1,218,269,240
16 Jojo3000 2,360 786,146,582
17 Elite Legend 2,352 346,478,456
18 Peshmerge2 2,351 436,241,927
19 Zarg 2,347 553,313,934
20 Elite Sammy 2,345 441,487,686
21 Goodfella 2,343 287,491,444
22 Elitesuomi 2,324 381,710,545
23 P Money 2,320 602,603,116
24 K A L L E 2,317 554,675,110
25 Eim Fantasy 2,316 836,980,857
26 Golfball 2,312 330,194,542
27 Black Iron 2,309 500,709,243
28 Elite Anthem 2,291 338,853,672
29 Poser 2,290 353,186,127
30 Elite Rek 2,274 348,709,505