Ikov

Fallen Elite Ironman Hiscores

Rank Player Level XP
1 Elite Sohan 2,496 7,742,730,887
2 Zalderion 2,496 4,655,655,006
3 Deadshadow 2,496 3,768,593,738
4 Iron Fed 2,496 3,716,378,451
5 Toy Soldier 2,496 3,511,489,314
6 No Juice 2,496 3,152,373,348
7 Lolzages 2,496 2,517,237,433
8 Trip On Acid 2,496 2,199,101,042
9 Elite Anthem 2,496 1,894,847,321
10 A Hard Life 2,496 1,859,583,012
11 Eim Leers 2,496 1,857,451,402
12 Elite Rek 2,496 1,840,309,305
13 Ign Unknown 2,496 1,819,398,862
14 Rngsus 2,496 1,382,089,646
15 Elite Dwings 2,496 1,302,379,570
16 Elitegeneral 2,496 1,157,037,823
17 Elite Suka 2,476 564,961,205
18 Poser 2,464 1,052,176,746
19 Eim Rapidz 2,458 997,243,973
20 Ikov Slut 2,453 1,304,692,404
21 Maywedder 2,439 1,490,893,145
22 Eim Koala 2,433 658,608,468
23 Itslynchmob 2,389 1,055,775,742
24 Iron Smokey 2,387 475,719,694
25 Elite Sado 2,375 454,566,121
26 Depatron 2,372 707,219,311
27 Ironpocket 2,360 799,697,695
28 Elite Kawaii 2,353 584,673,800
29 D Zire 2,337 1,784,690,947
30 Eim Healer 2,326 864,755,336