Ikov

Fallen Elite Ironman Hiscores

Rank Player Level XP
1 Elite Sohan 2,496 7,742,730,887
2 Zalderion 2,496 4,646,350,190
3 Elite Artz 2,496 4,248,529,863
4 Elite Derm 2,496 3,757,024,568
5 Saeldor 2,496 3,592,318,120
6 Iron Fed 2,496 3,252,792,582
7 Balboa 2,496 3,007,528,711
8 Deadshadow 2,496 2,924,968,868
9 Wana Be Iron 2,496 2,870,206,713
10 Zarg 2,496 2,760,128,777
11 Epstein Died 2,496 2,756,492,006
12 Toy Soldier 2,496 2,699,617,770
13 Poised Jr 2,496 2,642,776,361
14 Dead Elite 2 2,496 2,551,091,064
15 Lolzages 2,496 2,489,474,947
16 Eim Gri 2,496 2,062,768,001
17 Elite Mad 2,496 1,996,509,101
18 Kkonar 2,496 1,837,928,880
19 Elite Rek 2,496 1,558,653,865
20 Elite Amg 2,496 1,538,960,476
21 Eim Leers 2,496 1,503,792,494
22 A Hard Life 2,496 1,488,225,509
23 Elite Dwings 2,496 1,296,256,250
24 Elitegeneral 2,496 1,131,583,538
25 Edward 2,496 750,554,625
26 Iron Sekto 2,491 798,976,356
27 Prickly Bush 2,482 1,268,871,258
28 Linked 2,481 1,707,155,909
29 Kms 2,481 1,613,662,097
30 Ign Unknown 2,480 1,047,022,515