Ikov

Elite Ironman Hiscores

Rank Player Level XP
1 Nocturnal 2,496 2,648,907,624
2 Elite Fob 2,496 1,987,249,943
3 Elite Nasty 2,496 1,615,801,598
4 White Nibba 2,496 1,437,366,476
5 Elitenight 2,496 1,408,226,785
6 Artz Elite 2,496 1,193,665,408
7 Not Josh 2,496 834,768,239
8 Sohan Elite 2,488 878,684,372
9 V2 Turmoil 2,477 887,908,627
10 One Water 2,451 547,165,268
11 Not So Elite 2,417 484,738,481
12 Ir0n 2,388 420,604,297
13 Mobwilldoit 2,373 264,248,978
14 Mpmq 2,364 432,769,023
15 No Juice 2,357 966,459,232
16 Elite Numq 2,342 348,075,263
17 N I C H 2,301 499,195,095
18 Kingly Imp 2,285 421,820,209
19 Twinkieman06 2,284 641,231,079
20 Moist Yute 2,273 238,593,519
21 Hc Interwin 2,271 287,144,951
22 Ghostt 2,256 228,233,919
23 Elite Autist 2,253 280,990,182
24 Tyrania 2,250 241,100,232
25 Imonfire 2,235 438,519,568
26 X0o 2,215 206,162,365
27 Trip On Acid 2,214 343,935,511
28 Elite 9 Ball 2,213 181,704,200
29 E Mm A 2,197 176,378,957
30 D Zire 2,176 255,782,919