Ikov

Elite Ironman Hiscores

Rank Player Level XP
1 Elite Fob 2,496 2,812,810,078
2 Nocturnal 2,496 2,659,971,068
3 White Nibba 2,496 2,142,366,649
4 Elite Nasty 2,496 1,631,364,610
5 Elitenight 2,496 1,408,226,785
6 Gnars Elite 2,496 1,403,577,090
7 The Elite 2,496 1,146,381,318
8 Sohan Elite 2,488 878,948,491
9 Trip On Acid 2,485 1,240,197,927
10 Struttttta 2,483 597,617,635
11 V2 Turmoil 2,477 894,262,832
12 Elite Prima 2,426 677,821,303
13 Not So Elite 2,417 515,689,492
14 Ir0n 2,388 420,645,870
15 No Juice 2,379 1,530,908,943
16 Dead Btw 2,336 321,553,995
17 Twinkieman06 2,284 641,231,079
18 Hc Interwin 2,271 287,144,951
19 Tyrania 2,253 244,272,437
20 Imonfire 2,242 473,713,934
21 Elite 9 Ball 2,214 182,333,235
22 Mr Trumphy 2,180 220,034,056
23 M4rius 2,169 154,303,687
24 Dundunn 2,160 183,150,984
25 Eim Spr0cket 2,159 186,095,995
26 Skizzy604 2,135 426,762,566
27 Lone Shogun 2,134 178,666,172
28 Eliitti Mies 2,092 243,495,845
29 Elite Jamie 2,092 162,170,200
30 Eeeeeel 2,063 153,756,735