Ikov

Play with many others today!

Item NPC Name Average Kills
Shark Warped terrorbird 18
Godsword shard 1 Warped terrorbird 64
Godsword shard 2 Warped terrorbird 54
Godsword shard 3 Warped terrorbird 70
Steel dart Warped terrorbird 7
Bandos chestplate Warped terrorbird 373
Bandos tassets Warped terrorbird 320
Bandos boots Warped terrorbird 137
Cosmic rune Warped terrorbird 6
Cosmic rune Warped terrorbird 5
Nature rune Warped terrorbird 6
Nature rune Warped terrorbird 6
Steel arrow Warped terrorbird 8
Coins Warped terrorbird 3
Coins Warped terrorbird 3
Coins Warped terrorbird 3
Combat potion (3) Warped terrorbird 19
Eye patch Warped terrorbird 18
Shark Warped terrorbird 23
Godsword shard 1 Warped terrorbird 64
Godsword shard 2 Warped terrorbird 62
Godsword shard 3 Warped terrorbird 60
Steel dart Warped terrorbird 7
Gold charm Waterfiend 17
Green charm Waterfiend 29
Crimson charm Waterfiend 1
Blue charm Waterfiend 59
Adamant chainbody Waterfiend 30
Blue d'hide vambraces Waterfiend 164
Mithril full helm Waterfiend 36
Mith grapple Waterfiend 33
Mithril warhammer Waterfiend 34
Rune med helm Waterfiend 35
Staff of water Waterfiend 33
Water battlestaff Waterfiend 32
Adamant platebody Waterfiend 200
Monk's robe Waterfiend 760
Monk's robe Waterfiend 786
Grimy harralander Waterfiend 18
Grimy marrentill Waterfiend 19
Grimy tarromin Waterfiend 18
Grimy guam Waterfiend 42
Grimy avantoe Waterfiend 38
Grimy cadantine Waterfiend 40
Grimy dwarf weed Waterfiend 43
Grimy irit Waterfiend 40
Grimy kwuarm Waterfiend 48
Grimy lantadyme Waterfiend 41
Grimy ranarr Waterfiend 36
Fire rune Waterfiend 14
Blood rune Waterfiend 13
Death rune Waterfiend 31
Mud rune Waterfiend 36
Snape grass Waterfiend 37
Mithril arrow Waterfiend 22
Sapphire bolts Waterfiend 70
Mithril ore Waterfiend 70
Mithril bar Waterfiend 183
Steel bar Waterfiend 59
Coal Waterfiend 63