Ikov

Play with many others today!

Item NPC Name Average Kills
Fire rune Waterfiend 14
Blood rune Waterfiend 13
Death rune Waterfiend 31
Mud rune Waterfiend 36
Snape grass Waterfiend 37
Mithril arrow Waterfiend 22
Sapphire bolts Waterfiend 70
Mithril ore Waterfiend 70
Mithril bar Waterfiend 183
Steel bar Waterfiend 59
Coal Waterfiend 63
Gold ore Waterfiend 78
Uncut sapphire Waterfiend 176
Uncut diamond Waterfiend 384
Uncut dragonstone Waterfiend 6
Coins Waterfiend 4
Coins Waterfiend 5
Coins Waterfiend 4
Water orb Waterfiend 26
Water orb Waterfiend 27
Raw lobster Waterfiend 39
Raw shark Waterfiend 71
Seaweed Waterfiend 25
Seaweed Waterfiend 25
Shark Waterfiend 38
Water talisman Waterfiend 163
Cannon ball Waterfiend 154
Avantoe seed Waterfiend 25
Irit seed Waterfiend 20
Ranarr seed Waterfiend 21
Toadflax seed Waterfiend 26
Cadantine seed Waterfiend 19
Kwuarm seed Waterfiend 50
Lantadyme seed Waterfiend 59
Watermelon seed Waterfiend 60
Dwarf weed seed Waterfiend 66
Cadantine seed Waterfiend 17
Bones White Knight 1
Armadyl godsword Wildy Wyrm 85
Dragon claws Wildy Wyrm 89
Zaryte bow Wildy Wyrm 100
Amulet of the damned (full) Wildy Wyrm 223
Blood money Wildy Wyrm 1
Karambwan vessel Wildy Wyrm 11
Big bones Wildy Wyrm 1
Dragon platebody Wildy Wyrm 49
Dragon full helm Wildy Wyrm 47
Korasi's sword Wildy Wyrm 47
Coins Wildy Wyrm 8
Bones Wingman Skree 1
Fire rune Wyrm 21
Earth rune Wyrm 22
Soul rune Wyrm 21
Blood rune Wyrm 26
Rune hatchet Wyrm 11
Black d'hide chaps Wyrm 11
Rune sq shield Wyrm 11
Rune battleaxe Wyrm 11
Rune 2h sword Wyrm 11
Adamant battleaxe Wyrm 9