Ikov

Play with 759 players today

Item NPC Name Average Kills
Water orb Waterfiend 26
Watermelon seed Waterfiend 60
Mithril warhammer Waterfiend 34
Grimy kwuarm Waterfiend 48
Uncut diamond Waterfiend 384
Ranarr seed Waterfiend 21
Dragon platebody Wildy Wyrm 49
Big bones Wildy Wyrm 1
Dragon claws Wildy Wyrm 89
Dragon full helm Wildy Wyrm 47
Zaryte bow Wildy Wyrm 100
Korasi's sword Wildy Wyrm 47
Blood money Wildy Wyrm 1
Amulet of the damned (full) Wildy Wyrm 223
Coins Wildy Wyrm 8
Karambwan vessel Wildy Wyrm 11
Armadyl godsword Wildy Wyrm 85
Bones Wingman Skree 1
Bass Wyrm 24
Blood rune Wyrm 26
Grimy ranarr Wyrm 31
Lantadyme seed Wyrm 26
Dragon knife Wyrm 302
Uncut sapphire Wyrm 29
Adamant battleaxe Wyrm 9
Grimy dwarf weed Wyrm 40
Pure essence Wyrm 26
Rune hatchet Wyrm 11
Grimy irit Wyrm 33
Snapdragon seed Wyrm 34
Grimy guam Wyrm 31
Earth battlestaff Wyrm 28
Grimy fellstalk Wyrm 35
Rune arrowtips Wyrm 29
Black d'hide chaps Wyrm 11
Grimy avantoe Wyrm 36
Dwarf weed seed Wyrm 35
Fire rune Wyrm 21
Grimy marrentill Wyrm 30
Dragon dagger Wyrm 28
Irit seed Wyrm 28
Adamant arrowtips Wyrm 25
Rune sq shield Wyrm 11
Grimy kwuarm Wyrm 37
Torstol seed Wyrm 36
Dragon bones Wyrm 1
Earth rune Wyrm 22
Grimy tarromin Wyrm 27
Dragon sword Wyrm 512
Kwuarm seed Wyrm 27
Uncut ruby Wyrm 30
Rune battleaxe Wyrm 11
Grimy cadantine Wyrm 38
Coins Wyrm 22
Soul rune Wyrm 21
Grimy harralander Wyrm 32
Toadflax seed Wyrm 27
Dragon harpoon Wyrm 512
Uncut diamond Wyrm 32
Rune 2h sword Wyrm 11